Slogan
Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4Banner 5
Մետաղական
Մետաղական հուշանվերների բազմազանությունը պայմանավորված է դրանց արտաքին հարուստ տեսքի ու օպտիմալ գնի համադրությամբ: Մեծ տարածում են գտել հատկապես կաղազարդերը, որոնք նաև գովազդային նշանակություն են ձեռք բերել: Պարգևատրման առարկաների շարքում լայն կիրառում են ստացել նաև ձուլածո փոքրածավալ քանադակները, որոնք իրենց նախատիպերի լիարժեք ու ավելի էժան վերարտադրումն են: